Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Zapraszamy do kina 16 kwietnia (wtorek), na filmy:
godz.11.00 - Cudowny chłopak Biały ptak
godz.16.00 - Powołany 2
godz. 18.00 - Sami swoi. Początek
godz. 20.00 - Budda. Dzieciak 98

W dniach 10 – 12 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Lipsku odbyło się rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Muminki i przyjaciele”. Bibliotekę odwiedziły wszystkie grupy przedszkolne, gdyż na konkurs wpłynęło 85 prac.

Komisja w składzie: Janina Ciwoniuk, Małgorzata Rakus oraz Cezary Gładczuk postanowiła nagrodzić następujące osoby:

Motylki 

I- miejsce: Wiktoria Bochonko i Zofia Bogdan

II- miejsce: Marianna Leszkowicz i Marcelina Eksterowicz

III- miejsce: Oliwier Sobolewski i Paweł Roszkowski

Wyróżnienie: Michał Herman, Ignacy Godlewski, Zofia Borkowska

Pszczółki 

I- miejsce: Milena Krysiuk i Borys Żółkowski

II- miejsce: Kinga Tarasewicz i Aleksander Rusiecki

III- miejsce: Blanka Pietrzak i Maksymilian Kucharczyk

Wyróżnienie: Tomasz Tawrel, Jakub Borkowski, Mikołaj Tytła

Świerszczyki 

I- miejsce: Ignacy Magiera

II - miejsce: Nikola Sobolewska

III- miejsce: Hanna Chołko

Wyróżnienie: Sara Paźniewska, Dawid Pietrewicz, Antoni Czokało

Biedronki

    I- miejsce:  Aleksander Kirejczyk i Aleksandra Stroczkowska

    II- miejsce: Sandra Stolarska i Bartosz Jurkiewicz

   III- miejsce: Alicja Ryszkiewicz i Natalia Sawaniewska

   Wyróżnienie: Zuzanna Szkodzińska, Paweł Woronowicz

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz książki. 

- Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w konkursie. Podziękowania składamy także na ręce wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych za zaangażowanie i motywowanie dzieci do udziału w konkursie oraz za wieloletnią i owocną współpracę z Biblioteką Publiczną – mówią bibliotekarki.

W dniu 27 marca 2024 r. odbyły się przesłuchania Eliminacji Gminnych IV Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”. W czterech kategoriach wiekowych  wzięło udział 65 osób.

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny prezentacji.

Jury w składzie:                                                                             

- Barbara Aleksiejczyk – dyrektor ZSS w Lipsku

- Barbara Tarasewicz – kierownik Zespołu Regionalnego Lipsk

- Karol Żabicki – instruktor nauki gry na gitarze,

po przesłuchaniu wszystkich wykonań postanowili przyznać następujące nagrody i nominacje:

w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:

- MISTRZ PIOSENKI nominację do Wojewódzkiego Przeglądu otrzymują:

Hanna Borko i Marianna Leszkowicz

- MISTRZ RECYTACJI  nominację do Wojewódzkiego Przeglądu otrzymuje:

Zofia Bogdan

W kategorii dzieci z klas 1-3

- MISTRZ PIOSENKI nominację do Wojewódzkiego Przeglądu otrzymują:

Milena Cituk i Lena Paciorko

- MISTRZ RECYTACJI  nominację do Wojewódzkiego Przeglądu otrzymują:

Maciej Barszczewski i Karolina Bućko

W kategorii dzieci z klas 4-6

- MISTRZ PIOSENKI nominację do Wojewódzkiego Przeglądu otrzymują:

Patrycja Halicka i Julia Pietrewicz

- MISTRZ RECYTACJI  nominację do Wojewódzkiego Przeglądu otrzymują:

Szymon Herman i Dominika Kulhawik,

wyróżnienia otrzymują:

Patryk Pietrewicz i Piotr Rusiecki

W kategorii dzieci z klas 7-8

- MISTRZ PIOSENKI wyróżnienie otrzymuje

Julia Wiśniewska.

Komisja w tej kategorii nie przyznała żadnej nominacji do Wojewódzkiego Przeglądu, ponieważ prezentowane utwory nie nawiązywały do tematu Przeglądu, co było warunkiem bezwzględnym. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom za czas i wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie się do występu. Dziękujemy rodzicom i opiekunom, nauczycielom za pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do występu.

INSTRUKCJA DLA LAUREATÓW

 IV Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” Organizowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku odbędzie się w dniach 18-28 kwietnia 2024 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu – „Dom Ludowy”. 

  1. Zgłoszenia do Przeglądu muszą dokonać w kategorii Mistrzowie Recytacji i Mistrzowie Piosenki rodzice /opiekunowie prawni Laureatów wytypowani przez jury eliminacji gminnych / miejskich. Organizator Etapu miejskiego/gminnego przekazuje do Organizatora (PIK) jedynie listę osób zakwalifikowanych. 
  1. Rejestracja do przeglądu jest dwuetapowa:
  2. a) uzupełnienie formularza online dostępnego na stronie Organizatora (PIK) do dnia 04.2024 r.
  3. b) w czasie trwania Przeglądu na podstawie wydrukowanej i podpisanej ręcznie przez uczestnika (pełnoletniego) lub rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika karty zgłoszenia

− karta uczestnika w formie papierowej zostanie udostępniona jednostkom realizującym etapy miejskie i gminne oraz zostanie udostępniona za pośrednictwem maila i na stronie Organizatorowi (PIK)

− Przekazanie Organizatorowi (PIK) karty zgłoszenia jest wymogiem formalnym - brak uzupełnionej karty przez uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika lub, instruktora grupy powoduje niedopuszczenia do udziału w Przeglądzie.

Linki do formularza online otrzymają Państwo mailem. 

  1. Przesłuchania w kategorii Mistrzowie Recytacji i Mistrzowie Piosenki:

- 23.04.2024 r. wtorek: przesłuchania dzieci w wieku przedszkolnym;

- 24.04.2024 r. środa: przesłuchania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej;

- 25.04.2024 r. czwartek: przesłuchania uczniów klas 4-6 i 7 -8 szkoły podstawowej; 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU

  1. GALA LAUREATÓW IV WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „PIKtoGRAmy”, odbędzie się dnia 28.04.2024 r. w Kinie „Ton”. 

W razie pytań proszę o kontakt

Izabela Wróbel tel. 500 102 215