Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

 

GALERIA

WIĘCEJ NA https://www.facebook.com/mgoklipsk.rynek

Tegoroczne Dożynki w Gminie Lipsk zostały połączone z VIII Turniejem Wsi i odbyły się w niedzielę, 4 września, w Rygałówce. Tego dnia rolnicy dziękowali za plon, świętowali zakończenie prac polowych uczestnicząc w zabawnych konkurencjach.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła tradycyjnie msza św. w Rygałówce, której przewodniczył ks. Proboszcz Grzegorz Zwierzyński. Podczas mszy św. poświęcone zostały wieńce dożynkowe, symbolizujące tegoroczny plon oraz kosze owoców. Na przykościelnym placu odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy prowadzony przez rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz, podczas którego gospodarz gminy, Lech Łępicki – burmistrz Lipska, zgodnie ze staropolskim obyczajem został przewiązany powrósłem na znak, że jest włodarzem tej ziemi oraz z rąk starostów dożynkowych, państwa Bożeny i Janusza Jermaków z Siółka otrzymał chleb upieczony z tegorocznej mąki, którym następnie podzielił się z mieszkańcami gminy oraz zaproszonymi gośćmi: starostą augustowskim, Jarosławem Szlaszyńskim, radnym sejmiku województwa – Andrzejem Koronkiewiczem, dyrektorami jednostek i instytucji, radnymi, sołtysami gminy Lipsk.

W tym roku przypada 73. rocznica pacyfikacji przez wojska niemieckie wsi Jasionowo, przeprowadzona w odwecie za pomoc udzielaną partyzantom Armii Krajowej. 

Żandarmi z Lipska, funkcjonariusze gestapo z Grodna oraz żołnierze specjalnej jednostki operacyjnej z Krasnego 26 sierpnia 1943 r. otoczyli wieś, a następnie mieszkańców zgromadzili w zabudowaniach należących do Franciszka Sztukowskiego. Osoby te były wyprowadzane nad krawędź masowego grobu, wykopanego uprzednio przez mieszkańców sąsiednich wsi i zabijane strzałem w tył głowy. Kilkoro dzieci wrzucono do mogiły żywcem. Ogółem zamordowano 58 osób (13 mężczyzn, 24 kobiety i 21 dzieci). Ocalało siedem osób ukrytych w stodołach i na strychach. Po egzekucji dokonano grabieży mienia zamordowanych, rozbiórki i dewastacji zabudowań. Zniszczono całkowicie 15 budynków mieszkalnych i 32 gospodarcze.