Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

Kultura jest absolutną podstawą życia społecznego, jego głównym spoiwem. Nie można sobie też wyobrazić jednostek nieuczestniczących w żaden sposób w tej sferze naszego życia. To ona uczy nas od najmłodszych lat szacunku do piękna, kształtuje wyobraźnię, otwiera na nowe i inne, daje możliwość ekspresji. Jej rola w prawidłowym rozwoju społeczeństw i człowieka jest nie do przecenienia.
Tysiące animatorów kultury w Polsce to często pierwsze osoby, które rozbudzają potrzeby kulturalne, animują i angażują oraz budują w lokalnych społecznościach dobrą atmosferę do działań. Jest to niezwykle ważne szczególnie w niewielkich ośrodkach, gdzie dostęp do wydarzeń jest mocno ograniczony. Mimo to bywa, że pracownicy wielu ośrodków kultury, zwłaszcza tych małych, mimo swojej pasji i zaangażowania w życie wspólnoty, często są bardzo słabo wynagradzani lub niedoceniani.
Ostatni rok dotknął kulturę i ludzi się nią zajmujących w szczególny sposób – wydarzenia zostały anulowane, wiele osób z dnia na dzień zostało bez pracy albo bez możliwości jakichkolwiek działań. Spowodowało to, że ludzie kultury znaleźli się w trudnej sytuacji.
Tymczasem naszą pracę czy inicjatywę postrzegamy jako misję, powinność, za którą idą predyspozycje czy pasje w inicjowaniu pewnych działań, rozbudzaniu otwartości, projektowaniu sytuacji, w których odczuwamy zmiany w myśleniu lokalnych społeczności. Przez liczne działania szukamy rozwiązań, by w sposób niedosłowny ludzie mogli mówić o swoich potrzebach i doświadczać swojej kreatywności. W przestrzeni miasta, miasteczka czy wsi instytut, dom kultury, centrum kultury, muzeum, biblioteka czy świetlica to miejsca, gdzie ważny jest proces zmiany postawy odbiorcy z roli biernego widza w rolę aktywnego współtwórcy. Podczas spotkania my, odbiorcy i twórcy, doświadczamy tego, że potrzebujemy siebie nawzajem. Animator zaprasza! Do tworzenia i animacji potrzebujemy Was: komunikacji z Wami, potrzebujemy Waszych interakcji, Waszych potrzeb. To jest piękne, gdy z nami dopełniacie dzieła, gdy zostawiacie swój ślad, gdy oswajamy Was z tym, że można coś takiego robić. Taka komunikacja, taka konwersacja i wreszcie spotkanie z odbiorcą nas – animatorów czy artystów – zwyczajnie mobilizuje do działania, po którym pozostaje satysfakcja!
My, pracownicy sektora kultury z województwa podlaskiego, w naszym dniu chcemy podkreślić rolę kultury w życiu każdego z nas, w tym rolę osób zawodowo lub prywatnie się nią zajmujących.
Drodzy nasi przyjaciele, uczestnicy i odbiorcy naszych działań kulturalnych! Pracujemy dla Was i największą przyjemność sprawiają nam usłyszane bezpośrednio z Waszych ust słowa pochwały. To także od Was zależy, w jaki sposób działamy. W tych trudnych epidemicznych czasach prosimy o Waszą uwagę. Zostańcie z nami. Czekamy na Was.

Dyrektorzy ośrodków kultury z woj. podlaskiego

  

W dniu 16 kwietnia br. został rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszą Gminną Pisankę Wielkanocną”, którego organizatorem od wielu lat jest M-GOK w Lipsku. (Protokół z ustaleń Komisji Oceniającej dołączamy w naszym poście). Wystawa pokonkursowa od kilku dni jest udostępniona w naszym oknie wystawienniczym od strony Biblioteki. Zapraszamy do obejrzenia!

Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią, nie odbędzie się żadna specjalna ceremonia wręczenia nagród, dlatego też zapraszamy uczestników konkursu gminnego do odbioru nagród i dyplomów w M-GOK, już od jutra.

Informujemy także, że zostaliśmy poproszeni przez Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach do przekazania dyplomów osobom dorosłym oraz dyplomów i nagród w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tym wszystkim, którzy wzięli udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, dlatego też zapraszamy twórców do ich odbioru w naszym ośrodku.

Protokół z podsumowania konkursu na „Najładniejszą Gminną Pisankę Wielkanocną” z dn. 16.04.2021 r.

WYNIKI XXV Wojewódzkiego Przeglądu pn. Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych

 

 

mgok

Z Krainy Pisanki płyną życzenia.

Ciepłych, wesołych, pełnych radosnej nadziei

i wiary Świąt Wielkiej Nocy,

a także kolorowych jajeczek i kochającej rodziny

w wiosennym nastroju przy wspólnym stole.
Życzenia wielkanocne składa:
Dyrektor M-GOK w Lipsku
Wiesław Bochonko
i pracownicy

 

Regulamin konkursu

karta zgłoszenia dziecko

karta zgłoszenia dorosły