Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Zapraszamy do wspólnego śpiewania!

 

 

GALERIA

WIĘCEJ NA https://www.facebook.com/mgoklipsk.rynek

Tegoroczne Dożynki w Gminie Lipsk zostały połączone z VIII Turniejem Wsi i odbyły się w niedzielę, 4 września, w Rygałówce. Tego dnia rolnicy dziękowali za plon, świętowali zakończenie prac polowych uczestnicząc w zabawnych konkurencjach.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła tradycyjnie msza św. w Rygałówce, której przewodniczył ks. Proboszcz Grzegorz Zwierzyński. Podczas mszy św. poświęcone zostały wieńce dożynkowe, symbolizujące tegoroczny plon oraz kosze owoców. Na przykościelnym placu odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy prowadzony przez rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz, podczas którego gospodarz gminy, Lech Łępicki – burmistrz Lipska, zgodnie ze staropolskim obyczajem został przewiązany powrósłem na znak, że jest włodarzem tej ziemi oraz z rąk starostów dożynkowych, państwa Bożeny i Janusza Jermaków z Siółka otrzymał chleb upieczony z tegorocznej mąki, którym następnie podzielił się z mieszkańcami gminy oraz zaproszonymi gośćmi: starostą augustowskim, Jarosławem Szlaszyńskim, radnym sejmiku województwa – Andrzejem Koronkiewiczem, dyrektorami jednostek i instytucji, radnymi, sołtysami gminy Lipsk.