Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

R E G U L A M I N

Cel: Kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów.

Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.

Termin i miejsce: Przegląd odbędzie się w dniu 20 stycznia (niedziela) 2019 r. o godz. 1030 w sali kina „Batory” w Lipsku, ul. Rynek 23.

Uczestnictwo: w Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu gmin: Lipsk, Płaska, Sztabin, Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka, po przesłaniu karty zgłoszenia.

Ogólne zasady Przeglądu:

Czas występu jednej grupy nie powinien przekroczyć 20 min. Przegląd ma charakter konkursu. Powołana przez organizatora Komisja oceni zgodność prezentacji z lokalną tradycją, stroje, rekwizyty, scenografię, dobór tekstów i ogólne wrażenie.

Zespoły będą oceniane w kategoriach: widowisk herodowych, jasełek, grup kolędniczych, pastorałek i spektakli autorskich. Za najlepsze widowiska zostaną przyznane nagrody, o ich podziale zadecyduje Komisja Oceniająca. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Najlepsze zespoły zostaną wytypowane na przeglądy wojewódzkie.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

ul. Rynek 23

16 – 315 Lipsk

tel./fax. 642 35 86

do dnia 11 stycznia 2019 r.

Karta zgłoszenia - pobierz

Przyjazd grup uczestniczących w przeglądzie na koszt instytucji delegującej.

Organizatorzy zapewniają ciepłą herbatę.

Zapraszamy do udziału!

Organizatorzy