Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Od 26 czerwca w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku organizowane są zajęcia wakacyjne dla dzieci. Z naszej oferty korzysta 40 dzieci, które pozostały w Lisku na wakacje lub wypoczywają w naszym mieście.

- Oferta jest bogata, co dzień dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, kulinarnych, ruchowych czy muzycznych. Wszystko jest dostosowane do ich potrzeb i możliwości. W programie przewidziane są też dwie wycieczki. Wczoraj właśnie jedna z nich się odbyła – mówi Barbara Tarasewicz, instruktor półkolonii.

Wakacyjne zabawy z MOK będą trwały do 14 lipca.

INFORMACJA o rezultatach osiągniętych przez reprezentantów Suwalszczyzny 

Jak co roku na najważniejszym muzycznym konkursie folklorystycznym: 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą obecność reprezentantów Suwalszczyzny przełożyła się na znaczącą ilość i jakość zdobytych nagród.

Festiwalowe jury złożone z najwybitniejszych polskich etnomuzykologów i folklorystów ocenia autentyczność repertuaru, sposób jego wykonania, wiarygodność lokalnej gwary (w wypadku śpiewaków i zespołów śpiewaczych) oraz ogólny wyraz artystyczny.

Reprezentanci Suwalszczyzny (a do 1998 r. województwa suwalskiego) zawsze przywozili z Kazimierza znaczącą ilość nagród i wyróżnień, co jest gwarantem wiarygodności i autentyczności tutejszego folkloru (zespoły i soliści wykonujący przypadkowy, „biesiadny” repertuar nie mają czego w Kazimierzu szukać).