Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zakończył realizację projektu pn. „Dziedzictwo pokoleniowe – wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim”.

W  ramach projektu  z zakresu dziedzictwa kulturowego i historycznego wykonano:

  • digitalizację filmów z lat 70-tych zawierających: wydarzenia z życia naszej gminy,  prezentacje działalności twórczej lipskich twórców ludowych (nieżyjących i żyjących) oraz przegrano nagrania (audio) dokumentujące etnograficzne wywiady z twórcami ludowymi i zapisy lokalnych pieśni ludowych,
  • wydano dwie publikacje książkowe:  „O czym szumią łoziny ?” zawierającą legendy Ziemi Lipskiej oraz wydawnictwo pn. „Wzornictwo tradycyjne architektury drewnianej w gminie Lipsk”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach osi 4 – Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 25 stycznia 2015 r. w sali widowiskowej M-GOK w Lipsku odbyło się Kolędowanie z Końcem Karnawału. Wystąpił Chór Parafialny z Lipska z koncertem kolęd i pieśni ludowych oraz Zespół Regionalny "Lipsk" z tradycyjnym kolędowaniem z Herodem.

Zespół Regionalny "Lipsk"

Chór Parafialny

 

Z pomocą wielu osób, instytucji, w tym Starostwa Powiatowego w Augustowie, przygotowano spotkanie opłatkowe, aby w gronie Członków stowarzyszenia, Podopiecznych i ich rodzin oraz zaproszonych gości, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

Wigilię uświetnił występ przedszkolaków, którzy przygotowali na tę okazję Jasełka. Z rąk Harcerzy Przewodnicząca stowarzyszenia Alina Saczek odebrała Betlejemskie Światełko Pokoju. Po wspólnej modlitwie wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne, a następnie zasiedli do kolacji wigilijnej. Spotkaniu towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd.