Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Jakie znasz zawody”  

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Lipsku

Celem konkursu:
- kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej
- zdobycie wiedzy o świecie społecznym w którym dzieci żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych
- rozwijanie zainteresowań i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne

Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 7 lat
- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę
- prace powinny przedstawiać ludzi wykonujących różne zawody
- ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4
- prace nie mogą być powielane z książek i Internetu
- praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące dane – imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu ( grupa przedszkolna – wychowawca) oraz nazwę zawodu do którego wykonano ilustrację
- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu

Przebieg konkursu:
- prace należy dostarczyć do dn. 20 lutego 2016 r.
- oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu
- wyniki i termin uroczystego podsumowania zostanie podany uczestnikom konkursu oraz podany na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl
- konkurs zostanie zakończony wystawą prac i wręczeniem nagród.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 23, tel. 6423014.

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy urodzili się lub zamieszkują w woj. podlaskim, albo których twórczość w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczy życia na Podlasiu lub zawiera akcenty związane z województwem podlaskim.

poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek: 1000 - 1800
sobota: 800 - 1600

Na Gminny Konkurs Recytatorski "Dziecko słowem malowane" zgłosiło się 15 uczniów
z kl. 4-6 ze Szkoły Podstawowej w Lipsku, Bartnikach i Rygałówce.

Komisja po wysłuchaniu recytacji postanowiła przyznać nagrody dla:

kl. IV. - I miejsce - Pola Protasiewicz

kl. V. - I miejsce - Patrycja Aleksiejczyk

kl. VI. - I miejsce - Ewa Chomiczewska, II miejsce - Maja Żuk, III miejsce - Izabela Danilczyk

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową i dyplom.

GALERIA

W sobotę 30 maja 2015 r., od godz. 18.00 w bibliotekach publicznych i szkolnych w całej Polsce odbędzie się Noc Bibliotek – impreza promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać, podczas której w atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób zostaną zaprezentowane ich zbiory oraz oferta edukacyjno-kulturalna.
Biblioteka Narodowa jest patronem honorowym wydarzenia.

Program Nocy Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Lipsku:

1800 – 1900 Spotkanie z dziećmi

  1. Wspólne głośne czytanie wierszy Wandy Chotomskiej
  2. Rysowanie ilustracji do ulubionych książek
  3. Zabawa przy grach planszowych

Na spotkanie przychodzą dzieci wraz z rodzicami

1900 – 2100 Spotkanie z dorosłymi

  1. Prezentacja nowości wydawniczych dostępnych w Bibliotece Publicznej
  2. Czytanie wybranych fragmentów książek
  3. Rozmowa o książkach wartych przeczytania
  4. Zaprojektowanie zakładki do książki promującej czytelnictwo

ZAPRASZAMY

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY

 

Zespół