Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

25 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbył się gminny konkurs recytatorski „Kubuś Puchatek kontra Miś Uszatek” dla dzieci klas „0” – I.  Do zmagań konkursowych przystąpiło 33 dzieci. Przedszkole reprezentowały  2 grupy p. Anny Gładczuk i p. Bożeny Zaniewskiej. Szkołę Podstawową – klasa I, której wychowawczynią jest p. Ewa Sapieszko. Każdy uczestnik przygotował i  zaprezentował wiersz o misiu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Lipsku
Od 2010 r. do 06.08.2012 r. uczestniczyła w programach:
"Akademia Orange dla bibliotek" oraz "Biblioteki z Internetem TP"

22. 04. 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbył się XI Festiwal Piosenki Przedszkolaków. Na scenie zaprezentowało się 26 dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja, postanowiła wytypować do udziału w Festiwalu Wojewódzkim w Białymstoku troje uczestników: Pawła Krzywańskiego, Marię Rokita, Wiktorię Kaziukiewicz. Wszystkim dzieciom gratulujemy udanych występów a laureatom życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Meliny Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Biblioteka Publiczna w Lipsku uczestniczyła w I edycji Programu Rozwoju Bibliotek. Jedną z bibliotek wiodących do tego programu, była Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie, natomiast jej bibliotekami partnerskimi, oprócz naszej, były Biblioteki Publiczne z Nowinki i Płaskiej.

W ramach tego Programu, po napisaniu Planu Rozwoju Biblioteki w Lipsku, wzięliśmy udział w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 000 zł, dzięki któremu zrealizowaliśmy nasz projekt „Internetowe Babki z Rodzynkami”.

Za otrzymaną kwotę zakupiliśmy laptop HP z oprogramowaniem. 25% kosztów projektu pokryto ze środków własnych - przeznaczyliśmy je na zakup materiałów szkoleniowych i na serwis kawowy. Projekt był realizowany od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. Przez cztery miesiące trwały warsztaty z podstaw obsługi komputera i Internetu. W cotygodniowych zajęciach prowadzonych przez Dyrektora Ośrodka Kultury i pracowników biblioteki brało udział 25 osób podzielonych na 3 grupy. W czasie spotkań można było nauczyć się obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych, a także nastąpiła integracja grup. Uczestnicy warsztatów mogli od lutego do końca czerwca doskonalić swoje umiejętności z pomocą 10 wolontariuszy z miejscowego gimnazjum - uczniów kl. III.

Uczestnikom „babkom i rodzynkom” dziękujemy za mile spędzony wspólnie czas. Wszystkim partnerom, a szczególnie pracownikom ośrodka kultury, dziękujemy za bezinteresowną pomoc przy realizacji projektu.

Konkurs recytatorski odbył się 6 czerwca 2011r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury. Wzięło w nim udział 15 uczniów klas IV – VI ze Szkół Podstawowych w Lipsku, Bartnikach i Rygałówce. Uczestnicy deklamowali wybrany przez siebie wiersz. Oceniane były dobór repertuaru, interpretacja tekstu, dykcja i ogólne wrażenia artystyczne.

Komisja w składzie: Irena Dzietczyk,Stanisława Piwnicka i Barbara Tarasewicz po wysłuchaniu recytacji przyznała 6 nagród – książek Czesława Miłosza dla:

Joanny Haponik i Moniki Krzywickiej -   I miejsce
Aleksandry Doroszko -  II miejsce
Zuzanny Lisowskiej - III miejsce
Agnieszki Bądzińskiej i Macieja Zielepucha - IV miejsce

Za pomoc w organizacji konkursu składamy serdeczne podziękowania Paniom Krystynie Bochenek, Dorocie Rakus i Iwonie Maksimczyk.

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek:1000 - 1800
sobota: 800 - 1600

Czytelnia

poniedziałek: 1300 - 1600 
wtorek: 900 - 1300
środa: 800 - 1300
czwartek: 900 - 1700

ZAPRASZAMY