Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Cele konkursu:

  1. Wyłonienie Mistrza Pięknego Czytania
  2. Kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
  3. Kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego
  4. Doskonalenie dykcji

Kryteria oceniania:

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie:

  1. Dykcja i prawidłowa emisja głosu
  2. Interpretacja tekstu i umiejętność budowania nastroju
  3. Wrażliwość na piękno słowa mówionego
  4. Charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności

Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 do 4.

Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców konkursu.

Nagrody:

  1. Organizator zakupi nagrody książkowe dla wszystkich uczestników; każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

ZAPRASZAMY

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu 

poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek:1000 - 1800
sobota: 800  - 1600

Czytelnia

poniedziałek: 1300 - 1600 
wtorek: 900 - 1300
środa: 800 - 1300
czwartek: 900 - 1700

ZAPRASZAMY