Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Za datę powstania województwa podlaskiego przyjmuje się dzień 29 sierpnia 1513 roku, kiedy to na mocy wydanego dekretu król Zygmunt Stary powołał na urząd pierwszego wojewodę Iwana Sapiehę. W tym roku przypada 500-lecie województwa. W dniu 26 kwietnia br. odbyła się parada w Białymstoku pokazująca historię, teraźniejszość i bogactwo kulturowe województwa podlaskiego. Powiat Augustów i Gminę Lipsk reprezentowali: Zespół Regionalny „Lipsk”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz grupa mażoretek.