Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na „Konkurs na logo ekomuzeum „W Krainie Pisanki” wpłynęło 6 projektów. Komisja Konkursowa w dniu 04.06.2012 r. dokonała oceny wstępnej projektów, a w dniu 21.06.2012 r. oceny ostatecznej.

Zwycięzcą Konkursu został  Pan Adam Kundzicz.

Prezentacja loga odbędzie się podczas imprezy pn. „Festyn z Jajami” w dniu 29.07.2012 r. w Lipsku.

Koordynator projektu: Franciszek Wiesław Bochonko