Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

R E G U L A M I N

 Cel: Kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów.

 Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, Starostwo Powiatowe w Augustowie.

 Termin i miejsce: Odbędzie się dnia 22 stycznia 2017 r. /niedziela/ o godz. 1030 w sali kina „Batory” w Lipsku, ul. Rynek 23.

Przełożenie terminu z 15 na 22 stycznia podyktowane jest zajęciem pomieszczeń M-GOK na lokale wyborcze w związku z referendum w sprawie budowy lokalnego lotniska. W związku z powyższym zgłoszenia na przegląd można nadsyłać do dn. 16 stycznia 2017 r.

Uczestnictwo: w Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu powiatu augustowskiego, po przesłaniu karty zgłoszenia.

Ogólne zasady Przeglądu:

Czas występu jednej grupy nie powinien przekroczyć 20 min. Przegląd ma charakter konkursu. Powołana przez organizatora Komisja oceni zgodność prezentacji z lokalną tradycją, stroje, rekwizyty, scenografię, dobór tekstów i ogólne wrażenie.

Zespoły będą oceniane w kategoriach: widowisk herodowych, jasełek, grup kolędniczych, pastorałek i spektakli autorskich. Za najlepsze widowiska zostaną przyznane nagrody, o ich podziale zadecyduje Komisja Oceniająca. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Najlepsze zespoły zostaną wytypowane na przeglądy wojewódzkie.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul.Rynek 23

16 – 315 Lipsk

tel./fax. 642 35 86

do dnia 16 stycznia 2017 r.

 

karta zgłoszenia

 

 Przyjazd grup uczestniczących w przeglądzie na koszt instytucji delegującej.

Organizatorzy zapewniają ciepłą herbatę.

 

 Zapraszamy do udziału!

 Organizatorzy