Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001


R E G U L A M I N

Cel: Kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów.

Organizator:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Termin i miejsce:
Przegląd odbędzie się w dniu 21 stycznia (niedziela) 2018 r. o godz. 1030
w sali kina „Batory” w Lipsku, ul. Rynek 23.

Uczestnictwo: w Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu powiatu augustowskiego, po przesłaniu karty zgłoszenia.

Ogólne zasady Przeglądu:

Czas występu jednej grupy nie powinien przekroczyć 20 min. Przegląd ma charakter konkursu. Powołana przez organizatora Komisja oceni zgodność prezentacji z lokalną tradycją, stroje, rekwizyty, scenografię, dobór tekstów i ogólne wrażenie.
Zespoły będą oceniane w kategoriach: widowisk herodowych, jasełek, grup kolędniczych, pastorałek i spektakli autorskich.
Za najlepsze widowiska zostaną przyznane nagrody, o ich podziale zadecyduje Komisja Oceniająca. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Najlepsze zespoły zostaną wytypowane na przeglądy wojewódzkie. 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 23
16 – 315 Lipsk
tel./fax. 642 35 86

do dnia 12 stycznia 2017 r.

Karta zgłoszenia - pobierz

Przyjazd grup uczestniczących w przeglądzie na koszt instytucji delegującej.
Organizatorzy zapewniają ciepłą herbatę.

Zapraszamy do udziału! 

Organizatorzy