Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

W Jasionowie gmina Lipsk dnia 27 sierpnia br., w 74. rocznicę pacyfikacji wsi przez wojska niemieckie uczczono pamięć okrutnie zamordowanych 58 mieszkańców wsi. Licznie przybyli mieszkańcy gminy, powiatu augustowskiego, goście oraz poczty sztandarowe zgromadziły się przy zbiorowej mogile ofiar pacyfikacji w pobliżu kaplicy. Odbyła się uroczysta msza święta w intencji zamordowanych, którą celebrował ks. kan. Waldemar Sawicki – proboszcz parafii Lipsk. Właściwą rangę uroczystościom nadały poczty sztandarowe przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lipska. Po mszy świętej krótką historię tego miejsca przedstawił Burmistrz Lipska Lech Łępicki i podziękował wszystkim za organizację i przybycie a poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Wiązanki złożyli: Burmistrz Lipska Lech Łępicki z członkami Rady Miejskiej i Sołectwem wsi Jasionowo, Koło Nr 13 z Lipska Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - z prezesem Stanisławem Chmielewskim wraz z kolegami, reprezentacja Placówki Straży Granicznej w Lipsku - z komendantem ppłk. Waldemarem Pojawis i funkcjonariuszami SG, władze Powiatu Augustowskiego oraz Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd TPL.