Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji znajduje się w miasteczku Lipsk, położonym przy granicy  Białorusią, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, w odległości  35 km. Od Augustowa, 85km. od Białegostoku, 67km. od Suwałk.

 

Muzeum powstało w maju 2007 roku, w wyniku współpracy Pracowni Architektury Żywej, lipskiego Koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, przy finansowym wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi. Najbardziej zaangażowanymi osobami w realizację tego projektu byli: Marcin Lićwinko - pracownik Pracowni Architektury Żywej oraz Ewa Skowysz Mucha - twórczyni ludowa, V-ce Prezes Zarządu Suwalskiego  Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pod fachowym nadzorem Wojciecha Kowalczuka - kierownika Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.  

Głównym celem powstania Muzeum było zachowanie dla przyszłych pokoleń bogatej tradycji regionu związanej z pisanka. Lipsk jest swoistym zagłębiem pisankarskim, gdzie tradycje sięgające XIX wieku nadal są kultywowane. Lipskie pisanki wykonywane metodą batiku szpilkowego, zdobione charakterystycznym dla tego terenu ornamentem, stanowią ozdobę muzealnych i prywatnych kolekcji sztuki ludowej w kraju i świecie.

Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji leży na szlaku tradycji rękodzieła ludowego Podlasia, który obejmuje pracownie rękodzielnicze położone na skraju Puszczy  Knyszyńskiej i Augustowskiej, a mianowicie Czarna Wieś Kościelna (pracownie garncarskie i kuźnia), Zamczysk (warsztat tradycyjnego wyrobu łyżek drewnianych), Janów i okoliczne wsie; Wasilówka, Nowokolno (pracownie unikalnego tkactwa dwuosnowowego), Sokółka (pracownia rzeźbiarza ludowego Piotra Szałkowskiego), Lipsk (Muzeum Lipskiej Pisanki pracownia pisankarka, pracownia unikalnego tkactwa dwuosnowowego Kazimieru Makowskiej).

Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji działa pod opieką Stowarzyszenia Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipsku

Muzeum i pracownie posiadają rekomendację Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Termin zwiedzania uzgadniamy dzwoniąc pod nr tel.:
+48 502 114 932 - Ewa Skowysz Mucha  

Uzgodnione telefonicznie zwiedzanie Muzeum odbywa się w dniach od wtorku do soboty w godz. od 11.00 do 14.00.

W niedzielę i święta Muzeum nieczynne.
 
Ponadto Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji oferuje pokazy lub zajęcia warsztatowe prowadzone przez lipskie twórczynie ludowe z zakresu:

- pisankarstwa,
- wypieku pieczywa obrzędowego ( korowaje, gąski),
- wykonywania pająków i palm wielkanocnych,
- wykonywania wycinanek,

Zamówienia na zajęcia warsztatowe i pokazy składamy pod wyżej wskazanymi numerami telefonów, przynajmniej na dwa dni przed planowanym terminem zajęć.

Pod hasłem „Twórcy ludowi” możemy prześledzić zakres twórczości poszczególnych lipskich twórców ludowych

ZAPRASZAMY

 

Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji

Zespół Poezji Śpiewanej