Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz

Zespół powstał w 1988 r. w czteroosobowym składzie - rodzinnie powiązanym z liderem Stanisławem Rajkowskim(1948r.). Staszek jest absolwentem ogólnopolskiego stacjonarnego trzysemestralnego studium dla gospodarzy klubów wiejskich, organizowanego w podlubelskich Gardzienicach (w drugiej połowie lat siedemdziesiątych).

Stanisław od początku lat siedemdziesiątych pracował w wiejskim klubie w Rakowiczach, gdzie był „sprężyną” wielu lokalnych działań odtworzeniowych miejscowej tradycji kulturowej. Jako młody chłopak m. in. kolędował „po Allelui”, organizował grupy Herodowe i inne formy teatralne. Sam zapisywał i odtwarzał wiele tradycyjnych lokalnych pieśni, w tym szczególnie cennych: żniwnych, konopielkowych, weselnych, pogrzebowych.

Zespół wielokrotnie występował na wojewódzkich etnograficznych festiwalach; w ostatnich latach dwukrotnie przedstawiał tradycje kolędników podczas corocznych edycji Wigilii Chłopskiej Suwalszczyzny.

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz śpiewa w lokalnym dialekcie pogranicznym polsko – czarnoruskim, zbliżonym do plebejskich gwar wokółgrodzieńskich (z Rakowicz do Grodna w linii prostej to ok. 20 km); większość członków mieszka we wsiach przygranicznych. Zespół reprezentuje tradycje pogranicza polsko- czarnoruskiego.

Grodzieńszczyzna historycznie zwana była Rusią Czarną bądź Rusią Litewską; dialektolodzy określają grodzieńskie dialekty jako czarnoruskie.

Zespół z Rakowicz na kilkanaście lat (po 1992 r.) zawiesił działalność ze względu na kilkunastoletnią pracę za granicą Staszka Rajkowskiego.

Zespół jest m. in. laureatem I nagrody w kategorii zespołów śpiewaczych na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (1991 r.) roku oraz dwukrotnie II nagrody na tymże festiwalu (w 2010 r. i 2016 r.), a także m. in. wojewódzkich konkursów herodowych w Hajnówce (w roku 2012). W roku 2017 Zespół uczestniczył w centralnych eliminacjach XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” w Białymstoku, gdzie zdobył II nagrodę w kategorii „Piosenka folklorystyczna autentyczna”.

W 2017 r. Zespół z Rakowicz wziął udział w projekcie „Szansa na Oskara 2017 Podlasie” realizowanym przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.

Zespół prowadził warsztaty w ramach programu „Szkoła Mistrzów Tradycji” w 2017 i 2018 roku. W 2018 roku zespół uczestniczył w nagraniach „Szlakiem Kolberga” z Natalią Nykiel, co zaowocowało dalszą współpracą. W 2019 roku gościnnie wykonał fragment pieśni „Nie ma tu takiej” w utworze Natalii Nykiel „I’m not for you”.

W 2020 r. Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz po raz kolejny wystąpił na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, gdzie zdobył I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych.

Kilka pieśni zespołu zostało opublikowane na kompakcie „Suwalskie i Podlaskie” z serii „Muzyka źródeł”- kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia oraz na „Ludowych pieśniach religijnych z Podlasia cz. II”.

Zespół liczy obecnie 6 członków.

 

 

W sobotę, 7 lipca, Zespół Regionalny Lipsk wziął udział w Folkloriadzie – imprezie promującej Lokalną Grupę Działania na terenie Gminy Trzcianne.

Tego dnia w Szorcach,  wystąpiło kilkanaście zespołów i kapel, m.in. znane w naszym regionie: Kalinka z Załuk czy Szwagry z Siemiatycz. Nie mogło zabraknąć w tym doborowym towarzystwie Zespołu Regionalnego Lipsk, który w tym roku obchodzić będzie swoje 45 lecie istnienia, oraz zespołu Dębina z Dąbrowy Białostockiej. Oba zespoły prowadzi Barbara Tarasewicz.

Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Wodniczka” z Suchowoli.

 

Informacja o Zespole Regionalnym „Lipsk”

Od kwietnia 1973 r. datuje się powstanie Zespołu Regionalnego „Lipsk”. Zespół jest członkiem zbiorowym STL od lutego 1996 r. i od lat kultywuje tradycje swego subregionu: pogranicza polsko-czarnoruskiego.

W latach 80-tych i 90-tych Zespół Regionalny „Lipsk” wielokrotnie brał udział w Jarmarku Folkloru organizowanym przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Była to sztandarowa impreza folklorystyczna, która odbywała się w sierpniu, i w której brały udział zespoły z dawnego województwa suwalskiego. Ostatni raz byliśmy tam w 2002 r. Po przeprowadzeniu nowego podziału administracyjnego w Polsce Jarmarki Folklorystyczne zaczął również organizować Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Jarmarki Suwalskie odbywają się w lipcu. W trakcie tej imprezy odbywają się przesłuchania zespołów ludowych, najlepsze z nich są typowane do udziału w ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Zespół Regionalny „Lipsk” jest zespołem śpiewaczym i obrzędowym. Posiada w swoim repertuarze autentyczne pieśni regionalne: wielkanocne, bożonarodzeniowe (pastorałki), weselne, żniwne, postne, sieroce, pogrzebowe, wojackie, prymackie, kołysanki itd. Najważniejszą nagrodą zdobytą przez zespół jest „Baszta” (nagroda Grand Prix) w kategorii zespołów śpiewaczych przyznana na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1994 r. (wcześniej, w roku 1983 na XVII Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą, za prezentację obrzędów weselnych i wielkanocnych, zespół otrzymał I nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych). W listopadzie 1985 r. zespół wziął udział w I Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych KGW w Kielcach, gdzie zdobył I miejsce, sukces ten powtórzył jeszcze raz w roku 1995.

W maju 1986 r. zespół „Lipsk” otrzymał weryfikacje Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych w Ciechocinku, w lipcu zaś tego roku zdobył nagrodę na V Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Wsi Polskiej w Przytocznej (woj. gorzowskie). Rok 1988 przyniósł zespołowi prestiżowe występy w Warszawie, Rzeszowie, w Druskiennikach i Kajszedorys na Litwie a także w Skidlu na Białorusi. W kwietniu 1989 r. zespół prezentował obrzęd wielkanocny „Wałakonniki” w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

W trakcie swojej działalności zespół wystawiał dawne „Wesele lipskie”, „Wieczoryny”, widowiska obrzędowe okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy – „Wałakonniki”, „Herody”, „Maskarada Noworoczna”, „Dzień Wigilii”.

 Zespół „Lipsk” jako teatr obrzędowy pojawił się na scenie w Stoczku Łukowskim i Tarnogrodzie , na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, w roku 2000 prezentując tam widowisko „Maskarada noworoczna”, za który otrzymał nagrodę. W grudniu 2001 r. zespół wystawił widowisko „Dzień Wigilii” na scenie Teatru Małego w Warszawie, zaś w XII 2002 r. w warszawskim Teatrze „Studio” przedstawił program „Zapusty”. W roku 2003 zespół występował w Warszawie na targach agroturystycznych i na imprezie „Z Aten do Aten” organizowanej przez TVP z okazji podpisania Traktatu Akcesyjnego w dn. 16.04.2003 r.

Z okazji jubileuszu 30-lecia zespół wydał własny śpiewnik pod nazwą „Pieśni znad Biebrzy” oraz nagrał płytę CD zawierającą 23 pieśni miłosne i weselne zatytułowaną „Kto kochania nie zna”. Nagrania dokonano 8 i 9 listopada 2002 r. w studio nagrań Polskiego Radia pr. II w Radiowym Centrum Kultury Ludowej w Warszawie.

W czerwcu 2004 r. zespół zdobył II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu n/Wisłą za pieśń żniwną i pieśni weselne.  Członkowie zespołu brali udział również udział, w tym najbardziej prestiżowym festiwalu ludowym, jako soliści, zdobywając tam nagrody i tak:
- w 2002 r. p. Barbara Tarasewicz otrzymała wyróżnienie w kat. solistów,
- w 2003 r. p. Albina Bochonko zdobyła II miejsce,
- w 2005 r. p. Marcin Lićwinko zdobył III miejsce w tej kategorii.

W maju 2004 r. zespół dokonał nagrania 2 pieśni na płytę Kapeli ze Wsi Warszawa zatytułowaną „Wykorzenienie” , która ukazała się w lipcu tego samego roku. W listopadzie tegoż roku odbył się koncert promujący płytę w sali koncertowej im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (w siedzibie Polskiego Radia). W październiku tego roku zespół występował w Warszawie w czasie imprezy promującej gminy podlaskie w stolicy, na placu przy Zamku Królewskim.

W 2005 r. najważniejszym osiągnięciem zespołu było zdobycie II miejsca w IV Europejskim Nadbużańskim Festiwalu Folkloru w Sokołowie Podlaskim.

W lutym 2006 r. zespół zdobył I miejsce na Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży w kategorii teatrów zgodnych z tradycją, zaś w kwietniu dokonał nagrań pieśni postnych i Wielkanocnych dla TVP 3, TV Regionalnej Białystok. W grudniu 2008 r. zespół dokonał nagrania pastorałek dla TVN 24.

W 2009 r. zespół zdobył nagrodę na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach (27.IX).

W 2010 r. zespół zdobył nagrodę na VIII Prezentacjach Tradycji Ludowej Woj. Podlaskiego „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

2011 ROK

30 stycznia 2011 r. – Zespół „Lipsk” wziął udział w XXVI Woj. Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce. Za kolędowanie z gwiazdą zespół zajął I miejsce i otrzymał nagrodę.

 06.03.11 r.zespół uczestniczył w przeglądzie pieśni ludowych, który odbywał się w trakcie Suwalskich Kaziuków

 we wrześniu 2011 r. zespół został zaproszony do prezentacji artystycznej w trakcie Dożynek Diecezjalnych w Bargłowie Kościelnym i na Dożynkach Powiatowych w Suchowoli. W 2012 r. na Dożynkach Gminnych w Żarnowie.

Od 2012 r. bierzemy udział w spotkaniach odpustowych organizowanych przez lipską parafię w dniu 2 sierpnia z okazji odpustu Matki Bożej Anielskiej. Od kilku lat zespół nasz, w okresie Wielkiego Postu, wykonuje w kościele parafialnym dawne pieśni postne śpiewane kiedyś przez naszych przodków w kościele i po domach.

 Od wielu lat Zespół Regionalny „Lipsk” współpracuje z placówkami kultury, które kiedyś znajdowały się na terenie województwa suwalskiego.

Przez wiele lat zespół brał udział w Wigiliach Chłopskich w Suwałkach, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (do grudnia 2012 r.). Co roku ze bierzemy natomiast udział w Wigilii Seniorów organizowanym przez MOPS, Caritas i MGOK w Lipsku.

2013

 26.04.2013 r. zespół brał udział w paradzie, a następnie wystąpił, z okazji 500-lecia Woj. Podlaskiego w Białymstoku.

 We wrześniu 2013 r. zespół „Lipsk” wystąpił na IX Jarmarku Piaseczyńskim w Piasecznie. W tym roku Centrum Kultury i Muzeum Regionalne w Piasecznie zorganizowały jarmark z cyklu „Spotkanie Regionów” poświęcając go na promocję Suwalszczyzny. Nasz region reprezentowany był przez Zespół Regionalny „Lipsk”, zespół „Pogranicze” z Szypliszk oraz liczne grono twórców ludowych Suwalszczyzny

 5.10.2013 r. obchodziliśmy Jubileusz 40-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” i lipskiego Koła Twórców Ludowych. W trakcie obchodów odbył się koncert jubileuszowy zespołu „Lipsk” oraz wręczenie nagród członkom zespołu i twórcom ludowym. Nagrody zostały ufundowane przez władze samorządowe naszej gminy jako podziękowanie za pracę twórczą na rzecz społeczności lokalnej. W dalszej części uroczystości wystąpił zespół „Zaranica” z Krynek i chór „Rosnica” z Grodna. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Lipska, delegaci Marszałka Województwa Podlaskiego i goście zaproszeni z zaprzyjaźnionych ośrodków kultury i stowarzyszeń.

 ROK 2014

 - luty 2014 - II miejsce na Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa podlaskiego w Łomży, r.

 – 4 maja 2014 r. udział zespołu w Regionalnym Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrówce i Spotkaniu kanapielkowym w Krynkach. Również w maju tego roku prezentowaliśmy się na Koncercie Majówkowym w Raczkach z okazji X-lecia zespołu Raczkowiacy.

 – 21.06.14 r.udział w paradzie i prezentacji artystycznej z okazji Urodzin Województwa Podlaskiego w Suwałkach.

 - 5 lipca Zespół Regionalny „Lipsk” wziął udział w X Prezentacjach Tradycji Ludowej Woj. Podlaskiego p.h. „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”. Spotkanie odbyło się w Czarnej Białostockiej. Na przeglądzie zespół nasz zajął II miejsce.

 12 lipcauczestniczyliśmy w nagraniach do filmu, promującego gminy należące do terenu działania Fundacji Biebrzańskiej, z udziałem aktorów „Rancza”.

 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie było organizatorem tygodniowej wizyty członków organizacji pozarządowych z Grecji, Cypru, Niemiec i Włoch. 24 lipca odbyło się spotkanie, na którym prezentowane były kulinaria poszczególnych państw. Spotkaniu w Kuriance towarzyszył występ naszego zespołu prezentującego się w wiązance tradycyjnych pieśni naszego regionu.

 25.10.14 r.Swojskie Spotkania w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku.

2015

 1 lutego 2015 r. zespól zajął III miejsce na Spotkaniu Kolędniczym w Hajnówce.

 2 maja – występ na Biebrzańskich Targach Wytwórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy”.

 Instytucja patronująca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku 16-315, ul. Rynek 23, tel. (0-87) 642 35 86.

Kierownik zespołu: Barbara Tarasewicz – instr. ds. folkloru M-GOK – u w Lipsku. Kieruje zespołem od 1993 r.

 

Zespół Regionalny "Lipsk"

Zespół Śpiewaczy z Rakowicz

Zespół Poezji Śpiewanej