Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Uroczystości z okazji Jubileuszu, który odbyły się 12 sierpnia 2018 r.,  rozpoczęły się  Mszą Św. w lipskim kościele. Oprawę muzyczną Eucharystii tworzył zespół „Pogranicze” z Szypliszk zaś oprawę liturgiczną podjęli twórcy ludowi i członkowie zespołu „Lipsk”. W darach ołtarza członkowie SO STL podarowali pisanki, kwiaty oraz alby i pulpit do ołtarza MB Bazylianki.

Po zakończonej Eucharystii wszystkie zaproszone zespoły udały się rozśpiewanym, kolorowym  korowodem z kościoła na plac przy M-GOK.

W części oficjalnej powitania zaproszonych gości dokonali prowadzący spotkanie: Józef Murawski – prezes SO STL i  Ewa Mucha – v-ce prezes SO STL, oni także poinformowali o przebiegu całej imprezy. Po krótkim sprawozdaniu z dokonań SO STL za ostatnie 10 lat, które przedstawiła  Ewa Mucha nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał m.in.  Waldemar Majcher prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Bogdan Dyjuk marszałek województwa podlaskiego,  Eliza Szadkowska - pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Maria Hećman – sekretarz Urzędu Miejskiego w Lipsku, która reprezentowała także Burmistrza Lipska Lecha Łępickiego. Pani sekretarz złożyła życzenia jubilatom a także poinformowała o otrzymanych z okazji jubileuszu nagrodach, dla członków lipskiego Koła Twórców Ludowych i Zespołu Regionalnego „Lipsk”. Życzenia także złożył dyrektor M-GOK Wiesława Bochonko i reprezentanci poszczególnych zespołów uczestniczących w spotkaniu.

Po części oficjalnej zaprosiliśmy naszych gości na obiad i do zwiedzania naszego Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji. Zaproponowaliśmy także spróbowania swoich sił w wykonywaniu: pisanek, gąsek, kwiatów bibułkowych, wycinanek i wyrobów ze słomy.

W dalszej części programu na naszej scenie zaprezentowały się zespoły, członkowie zbiorowi STL:

- zespół „Zorniczeńka” z Wysokiego,

- zespół „Pogranicze” z Szypliszk,

- „Modry Len” z Nowinki,

- Zespół Regionalny „Lipsk”,

- „Orzyszanki” z Orzysza

oraz rodzinny zespół śpiewaczy z Rakowicz i „Dębina” z Dąbrowy Białostockiej.

Jubileuszowe spotkanie  zakończyło się wykonaniem wspólnego zdjęcia i odśpiewaniem pięknej pieśni o Ojczyźnie, którą zaintonował zespół „Lipsk”.

Nasi goście byli bardzo zadowoleni, bo ostatnie tego typu spotkanie, wszystkich zespołów zarejestrowanych w STL na terenie północno-wschodniej Polski, odbyło się 10 lat temu, więc wspomnieniom i serdecznościom nie było końca. Miejmy nadzieję, że za kolejne 10 lat te zespoły będą nadal istnieć, choć prawdopodobnie w trochę innym składzie.

B. Tarasewicz

PREZENTACJA

Twórczość Ludowa