Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz

Zespół powstał w 1988 r. w czteroosobowym składzie - rodzinnie powiązanym z liderem Stanisławem Rajkowskim(1948r.). Staszek jest absolwentem ogólnopolskiego stacjonarnego trzysemestralnego studium dla gospodarzy klubów wiejskich, organizowanego w podlubelskich Gardzienicach (w drugiej połowie lat siedemdziesiątych).

Stanisław od początku lat siedemdziesiątych pracował w wiejskim klubie w Rakowiczach, gdzie był „sprężyną” wielu lokalnych działań odtworzeniowych miejscowej tradycji kulturowej. Jako młody chłopak m. in. kolędował „po Allelui”, organizował grupy Herodowe i inne formy teatralne. Sam zapisywał i odtwarzał wiele tradycyjnych lokalnych pieśni, w tym szczególnie cennych: żniwnych, konopielkowych, weselnych, pogrzebowych.

Zespół wielokrotnie występował na wojewódzkich etnograficznych festiwalach; w ostatnich latach dwukrotnie przedstawiał tradycje kolędników podczas corocznych edycji Wigilii Chłopskiej Suwalszczyzny.

Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz śpiewa w lokalnym dialekcie pogranicznym polsko – czarnoruskim, zbliżonym do plebejskich gwar wokółgrodzieńskich (z Rakowicz do Grodna w linii prostej to ok. 20 km); większość członków mieszka we wsiach przygranicznych. Zespół reprezentuje tradycje pogranicza polsko- czarnoruskiego.

Grodzieńszczyzna historycznie zwana była Rusią Czarną bądź Rusią Litewską; dialektolodzy określają grodzieńskie dialekty jako czarnoruskie.

Zespół z Rakowicz na kilkanaście lat (po 1992 r.) zawiesił działalność ze względu na kilkunastoletnią pracę za granicą Staszka Rajkowskiego.

Zespół jest m. in. laureatem I nagrody w kategorii zespołów śpiewaczych na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (1991 r.) roku oraz dwukrotnie II nagrody na tymże festiwalu (w 2010 r. i 2016 r.), a także m. in. wojewódzkich konkursów herodowych w Hajnówce (w roku 2012). W roku 2017 Zespół uczestniczył w centralnych eliminacjach XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” w Białymstoku, gdzie zdobył II nagrodę w kategorii „Piosenka folklorystyczna autentyczna”.

W 2017 r. Zespół z Rakowicz wziął udział w projekcie „Szansa na Oskara 2017 Podlasie” realizowanym przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.

Zespół prowadził warsztaty w ramach programu „Szkoła Mistrzów Tradycji” w 2017 i 2018 roku. W 2018 roku zespół uczestniczył w nagraniach „Szlakiem Kolberga” z Natalią Nykiel, co zaowocowało dalszą współpracą. W 2019 roku gościnnie wykonał fragment pieśni „Nie ma tu takiej” w utworze Natalii Nykiel „I’m not for you”.

W 2020 r. Rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz po raz kolejny wystąpił na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, gdzie zdobył I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych.

Kilka pieśni zespołu zostało opublikowane na kompakcie „Suwalskie i Podlaskie” z serii „Muzyka źródeł”- kolekcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia oraz na „Ludowych pieśniach religijnych z Podlasia cz. II”.

Zespół liczy obecnie 6 członków.

 

Zespół Śpiewaczy z Rakowicz

Zespół Poezji Śpiewanej