Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków

„Zimowe ptaki” 

Organizator konkursu: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Lipsku 

Celem konkursu jest:

- poznanie dzikich ptaków spotykanych zimą w najbliższej okolicy

– rozwijanie talentów plastycznych

 - pobudzanie do samodzielności, estetyki i pomysłowości. 

Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat

- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę

-  należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą dowolnego dzikiego ptaka (ptaki), spotykanego zimą w najbliższej okolicy

– technika pracy dowolna (wycinanka, wyklejanka, kolaż, rysunek, farby, inne techniki prócz komputerowych), format A4 

– z tyłu pracy należy umieścić metryczkę (nazwa ptaka, imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, grupa przedszkolna)

- wraz z pracą należy dostarczyć OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY, ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE oraz ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNKU I PRACY (druki do pobrania - Oświadczenie)

Przebieg konkursu:

- prace należy dostarczyć do dn. 20 lutego 2021 r. do siedziby Biblioteki Publicznej w Lipsku, ul. Rynek 23 

- oceny pracy dokona jury powołane przez organizatora konkursu

- wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl  oraz podane uczestnikom konkursu przez wychowawcę w Przedszkolu

- konkurs zostanie zakończony internetową galerią prac, nagrody zostaną dostarczone do przedszkola, gdzie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, zostaną przekazane uczestnikom 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Organizatorzy 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 23 lub pod nr tel. 87 642 30 14.

Biblioteka znów otwarta!

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

W Bibliotece obowiązują zasady:

1. Wszystkie osoby przebywające w Bibliotece muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.

2. Przed wejściem do Biblioteki  należy zdezynfekować ręce i własne rękawiczki płynem dezynfekującym.

3. Po wejściu do Biblioteki, przy zwrocie i po wyborze lektury należy stanąć przed ladą w wyznaczonym miejscu.

4. Wybrane wcześniej w katalogu on line książki lub wskazane na miejscu w bibliotece będą podawane przez bibliotekarza. Nadal nie ma  możliwości samodzielnego dostępu do półek.

Zachęcamy do przygotowania i zabrania do biblioteki listy książek, które Państwa interesują - usprawni do pracę bibliotekarzom na miejscu i przyspieszy oczekiwanie w kolejce pozostałym czytelnikom. Polecamy wyszukanie interesujących Państwa tytułów w katalogo on-line i zamówienie ich w bibliotece przez telefon lub e-mail.

5. Do odwołania nie będzie możliwości w naszych placówkach:

- skorzystania z usługi ksero, skanowania i wydruków komputerowych,

- dostępu do internetu,

- korzystania ze zbiorów na miejscu (czytelnie oraz stanowiska z prasą codzienną nie będą dostępne),

6. Jednocześnie w bibliotece może przebywać ograniczona liczba czytelników.  Odpowiednia informacja z liczbą osób znajdować będzie się na plakacie przy wejściu do biblioteki. 

Na Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków zgłosiło się 20 dzieci.

Podstawowym kryterium oceny było samodzielne wykonanie pracy, ale też pomysłowość, staranność wykonania, zgodność z tematyką konkursu.

Dlatego też postanowiliśmy wyróżnić prace:

w grupie 5 latków:
Macieja Kochanowskiego i Błażeja Moniuszko

w grupie 6 latków:
Alekasandry Makar i Kuby Suszyńskiego

w grupie 7 latków:
Szymona Borodziuka, Wiktorii Borodziuk, Leny Krawczuk i Mileny Rakus.

Każdy uczestnik otrzyma za udział w konkursie książkę i dyplom.

Gratulujemy!

Link do galerii nagrodzonych prac na stronie
https://www.facebook.com/mgok.lipsk/photos/?tab=album&album_id=3495123027168627

 

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

Soboty pracujące w lutym:

10.02.2024 oraz 24.02.2024 

 

ZAPRASZAMY

 

Zespół Poezji Śpiewanej