Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Książki związane z ogrodnictwem:

Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku Biblioteka Publiczna.
  2. Konkurs odbędzie się 6 czerwca 2017 roku o godz. 950 w Sali widowiskowej MGOK.
  3. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Lipsku:

            - klasa licząca do 10 uczniów – 1 uczestnik

            - klasa licząca 10 - 15 uczniów – 2 uczestników

            - klasa licząca powyżej 15 uczniów – 3 uczestników

            - klasa licząca powyżej 20 uczniów - 4 uczestników

   Szkoły z Bartnik i Rygałówki mogą zgłosić po 3 uczestników.

Lipsk 6.03.2017 r.

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków

„DOMY i DOMKI”

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Lipsku

Celem konkursu:

- zachęcenie dzieci do zdobywania wiedzy o świecie ludzi i zwierząt.

- rozwijanie zainteresowań i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez

  działania plastyczne

Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 7 lat

- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę

- prace powinny przedstawiać domy w jakich mieszkają ludzie lub zwierzęta.

- ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A 4

- do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia.

- prace nie mogą być powielane z książek i Internetu

- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i  

  wizerunku na potrzeby konkursu

Przebieg konkursu:

- prace należy dostarczyć do dn. 30 marca 2017 r. do Biblioteki Publicznej

- oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu

- wyniki i termin uroczystego podsumowania zostanie podany uczestnikom konkursu

  oraz podany na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl

- konkurs zostanie zakończony wystawą prac i wręczeniem nagród zakupionych

  przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Zapraszamy

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 23, tel. 876423014

Karta zgłoszenia - pobierz

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY

 

Zespół