Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Lipsku

Cele konkursu:

Zwrócenie uwagi na szeroki wybór literatury dziecięcej i zachęcenie dzieci do czytania książek i jej popularyzacji.

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszona praca plastyczna powinna być wykonana samodzielne, dowolną techniką płaską. Wykonaną pracę należy sfotografować lub zeskanować i wraz z wypełnionym OŚWIADCZENIEM RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY, ZGODĄ NA UDZIAŁ W KONKURSIE oraz ZGODĄ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNKU, przesłać na e-maila biblioteki.
 

Oświadczenie i Zgoda do pobrania

Przebieg konkursu:  

Jurorzy oceniając prace w grupach wiekowych, będą brali pod uwagę walory artystyczne i pomysłowość.

Wykonaną pracę należy sfotografować lub zeskanować i przesłać na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 26 maja 2020 r. (wtorek).

Wyniki i termin uroczystego podsumowania zostaną podane uczestnikom
oraz ogłoszone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl, www.facebook.com/mgok.lipsk oraz gazecie lokalnej „Echo Lipska”.

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej,

ul. Rynek 23; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub tel. 87 642 30 14.

ORGANIZATOR KONKURSU: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk,

CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie zdolności recytatorskich;
 2. Popularyzowanie i upowszechnianie poezji dziecięcej;
 3. Integracja dzieci;
 4. Zachęcanie do występów na scenie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z terenu Gminy Lipsk w wieku 3 - 6 lat. Zgłoszenia udziału dzieci w konkursie dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę lub rodzice dzieci nieuczęszczających do Przedszkola na tydzień przed datą konkursu;
 2. Rodzic zobowiązany jest do złożenia Karty zgłoszenia udziału dziecka w konkursie recytatorskim oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka.
 3. Uczestnicy konkursu indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz związany z wiosną;
 4. Komisję konkursową powołuje organizator;
 5. Konkurs odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godz. 9 30 w Sali widowiskowej M-GOK w Lipsku.
 6. Wykonawcy i ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny;
 7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl i w gazecie lokalnej.

KRYTERIA OCENY:

 1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1 - 4 punktów;
 2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

- poprawne i płynne deklamowanie

- kontakt ze słuchaczem

- ogólny wyraz artystyczny

 1. Jury oceniać będzie recytatorów w 4 grupach wiekowych: 3,4,5 i 6 latki.

NAGRODY:

 1. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie;
 2. Przewidziane są nagrody książkowe oraz wyróżnienia.

Dodatkowe informacje w godzinach pracy Biblioteki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.           

    

Biblioteka Publiczna w Lipsku otrzymała dofinansowanie zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki.
Całość zadania to 31 210,00 zł w tym dofinasowanie z Instytutu Książki 26 190,00 zł.
W ramach zadania zakupiono komputery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne (tzw. ksero), skaner negatywów, oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenia peryferyjne (UPS-y, routery, switch).  

 

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

Soboty pracujące w lutym:

10.02.2024 oraz 24.02.2024 

 

ZAPRASZAMY

 

Zespół Poezji Śpiewanej