Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

,,Humor w wierszach Juliana Tuwima”

Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka      Publiczna w Lipsku

Cele konkursu:

Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i fantazji oraz wyrażanie własnych pragnień i myśli za pomocą wybranych technik plastycznych.
Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.
Propagowanie czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa:

Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką płaską. Format A-4.

Do pracy należy dołączyć czytelną metryczkę zawierającą:

- imię, nazwisko i wiek dziecka,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
- zgodę na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w linku poniżej,
- prace nie mogą być powielane z książek lub Internetu.

Przebieg konkursu:

Jurorzy oceniając prace w grupach (3-7 lat), będą brali pod uwagę: samodzielność wykonanych prac, walory artystyczne i pomysłowość. Prace należy dostarczyć do dn. 28.02.2022r. Wyniki i termin podsumowania konkursu zostaną podane uczestnikom oraz ogłoszone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl oraz w gazecie lokalnej.
Konkurs zostanie zakończony wystawą prac; wręczeniem dyplomów i nagród zakupionych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.

Pliki do pobrania - oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych.

Dodatkowe informacje  w Bibliotece Publicznej    tel.87 6423014   Zapraszamy

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY