Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków

„Zimowe ptaki” 

Organizator konkursu: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Lipsku 

Celem konkursu jest:

- poznanie dzikich ptaków spotykanych zimą w najbliższej okolicy

– rozwijanie talentów plastycznych

 - pobudzanie do samodzielności, estetyki i pomysłowości. 

Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat

- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę

-  należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą dowolnego dzikiego ptaka (ptaki), spotykanego zimą w najbliższej okolicy

– technika pracy dowolna (wycinanka, wyklejanka, kolaż, rysunek, farby, inne techniki prócz komputerowych), format A4 

– z tyłu pracy należy umieścić metryczkę (nazwa ptaka, imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, grupa przedszkolna)

- wraz z pracą należy dostarczyć OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY, ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE oraz ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNKU I PRACY (druki do pobrania - Oświadczenie)

Przebieg konkursu:

- prace należy dostarczyć do dn. 20 lutego 2021 r. do siedziby Biblioteki Publicznej w Lipsku, ul. Rynek 23 

- oceny pracy dokona jury powołane przez organizatora konkursu

- wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl  oraz podane uczestnikom konkursu przez wychowawcę w Przedszkolu

- konkurs zostanie zakończony internetową galerią prac, nagrody zostaną dostarczone do przedszkola, gdzie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, zostaną przekazane uczestnikom 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Organizatorzy 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 23 lub pod nr tel. 87 642 30 14.

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

Soboty pracujące w lutym:

10.02.2024 oraz 24.02.2024 

 

ZAPRASZAMY

 

Zespół Poezji Śpiewanej