Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Cele konkursu:

1. Wyłonienie Mistrza Pięknego Czytania
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
3. Kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego
4. Doskonalenie dykcji
Kryteria oceniania:
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie:
1. Dykcja i prawidłowa emisja głosu
2. Interpretacja tekstu i umiejętność budowania nastroju
3. Wrażliwość na piękno słowa mówionego
4. Charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności
Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 do 6.
Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców konkursu.
Nagrody:
1. Organizator zakupi nagrody książkowe dla wszystkich uczestników; przewidziano 6 nagród
głównych oraz nagrody pocieszenia. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

ZAPRASZAMY

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

Soboty pracujące w lutym:

10.02.2024 oraz 24.02.2024 

 

ZAPRASZAMY

 

Zespół Poezji Śpiewanej