Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

pt: „Moja ulubiona postać książkowa”

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Lipsku

Cele konkursu:
- popularyzacja bohaterów literatury dziecięcej
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie zainteresowań i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne

Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 7 lat
- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę
- praca powinna przedstawiać postać z książki dla dzieci
- ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4
- prace nie mogą być powielane z książek i Internetu
- praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące dane – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika konkursu, grupa przedszkolna – wychowawca oraz nazwę książki do której wykonano ilustrację
- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu 

Przebieg konkursu:
- prace wykonane przez dzieci zgłasza nauczyciel lub rodzic (dzieci nie uczęszczających do przedszkola) do dn. 12 marca 2018 r. do Biblioteki Publicznej w Lipsku
- oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 marca
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl
- konkurs zostanie zakończony wystawą prac i wręczeniem nagród

Zapraszamy do wzięcia udziału

Organizatorzy 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 23, tel. 6423014

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY