Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

W ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2019
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zrealizował projekt
pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w M-GOK w Lipsku”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego ośrodka, który przyczyni się do wzrostu uczestnictwa różnych grup społecznych i wiekowych w kulturze.

 W ramach zadania zakupiliśmy:

Instrumenty dęte dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Pianino cyfrowe do prowadzenia zajęć z zespołami i nauki gry.
Sprzęt nagłaśniający do nagłaśniania imprez - wydarzeń.
Kamera cyfrowa do dokumentowania wydarzeń kulturalnych.

Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.