Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

Oprócz dobrze nam znanych pieśni obrzędowych czy obyczajowych, ważną rolę w naszej kulturze ludowej pełniły pieśni historyczne. Służyły m.in. poradzeniu sobie z wydarzeniami wykraczającymi poza normalność w życiu społecznym. Dużą rolę w roznoszeniu wieści między środowiskami pełnili oczywiście wędrowni pieśniarze, lirnicy. Wraz z ich wędrówką wątki z jednej pieśni przenosiły się do innych.

Pieśni patriotyczne pełniły rolę pamiętnika, w którym zapisane zostały ważne dla danej społeczności wydarzenia historyczne. Z czasem, szczegóły historyczne wyblakły, zostały zaś wyeksponowane emocja, przeżycia ludzi.

Pieśni patriotyczne to pieśni rekruckie – lamentacyjne, wyrażające żal rozstania; heroiczne, niekiedy przybierające nawet dosadny, żartobliwy ton;  okupacyjne – w pieśniach partyzanckich czy wspominających o wysiedleniach.  

Pieśń wojskowa jest więc sumą różnych żywiołów i nastrojów społecznych.

Pieśń historyczna była śpiewana przeważne przez szlachtę. Chłopi nie posiadali pamięci historycznej, która jest związana z poczuciem patriotyzmu, natomiast szlachta stawała się świadoma przynależności narodowej.

W czasie realizacji zadania pn. „Pamiętam, więc jestem. Pamiętam, kim jestem” grupa mężczyzn postanowiła przypomnieć i przywrócić społeczeństwu pamięć o wydarzeniach i pieśniach historycznych. Sięgnęli po dawny, zapomniany niekiedy repertuar. Najstarsze pieśni śpiewane były, według przekazu śpiewaków, w czasie Powstania Styczniowego. Poniżej publikujemy teksty tych pieśni. Wkrótce pojawią się tu także nagrania poszczególnych utworów wykonane przez grupę, której przewodzi Marcin Lićwinko.

 

Oj kiedy ja kiedy na wojnę pojadę

Rejkrut, ci ja rejkrut, rejkrut ja od teraz

Szumiała dąbrowa wojacy jechali

Mój koniku mój bułany

Dalej bracia do bułata

Toczyli sie koła z góry, a na dole stali

Ponad góry, ponad lasy, na dolinie sioła

Zaświeć księżycu oknem do komory

Siwy konik zarżał, biały wół zaryczał

Gdzie pojedziesz Jasiu, na wojenkę Kasiu

A u polu bieroza

Do polskiego wojska chłopców zaciągają

Pierwszego września o świcie